Kiedy konieczna jest utylizacja?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Kiedy konieczna jest utylizacja?
Życie w mieście

Artykuł sponsorowany

Dobrze zorganizowany system zarządzania odpadami pozwala zwiększyć bezpieczeństwo, ograniczyć ilość dzikich wysypisk oraz poprawić poziom recyklingu. Dowiedz się, na czym polega utylizacja i w przypadku jakiego rodzaju odpadów jest konieczna.

Na czym polega utylizacja odpadów?

Utylizacja to proces polegający na unieszkodliwianiu i odzysku odpadów poprzez zastosowanie obróbki termicznej, chemicznej, fizycznej lub biologicznej. Utylizacja może dotyczyć m.in.: odpadów medycznych i weterynaryjnych, padłych zwierząt czy wszelkiego rodzaju ubocznych produktów przemysłu mięsnego i rybnego. Rozsądne zagospodarowanie odpadów pozwala zmniejszać poziom zanieczyszczeń oraz chronić zasoby naturalne. Utylizacji mogą zostać poddane również odpady komunalne, jak i przemysłowe. Należy także w odpowiedni sposób zadbać o odpady niebezpieczne, które – ze względu na rodzaj, skład lub ilość – mają groźne właściwości i potraktowane w niewłaściwy sposób mogą zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt oraz środowisku. Do odpadów niebezpiecznych zaliczają się m.in.: odpady medyczne, weterynaryjne, chemikalia oraz przeterminowane leki.

Kto jest odpowiedzialny za ewidencję i utylizację odpadów?

Przedsiębiorca, który wytwarza, przechowuje lub przetwarza odpady, jest zobowiązany, aby zapewnić odpowiednie warunki do ich magazynowania. Należy uwzględnić ich właściwości chemiczne i fizyczne oraz zgodność z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, a przede wszystkim bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi. Wraz z początkiem 2021 roku etykietowanie i rygorystyczne oznakowanie miejsc odpadów, zwłaszcza tych niebezpiecznych, stało się koniecznością. Na stronie https://emka-sklep.com.pl/ znajdziesz pojemniki na odpady medyczne, worki na odpady, które umożliwiają oddzielenie od siebie surowców wtórnych, rękawice medyczne, preparaty do dezynfekcji i trwałe etykiety przeznaczone do opisywania worków, pojemników, kontenerów i zbiorników, zawierających odpady niebezpieczne, uwzględniające początkową datę ich magazynowania. 

Jakie są zasady utylizacji odpadów weterynaryjnych?

Szczególnie istotna jest utylizacja zwierząt, która ma  znaczenie sanitarne, ponieważ pozwala zlikwidować ewentualne ogniska chorób zakaźnych. Odpady weterynaryjne zakaźne mogą pochodzić z gabinetów, klinik, przychodni czy lecznic dla zwierząt. Warto zlecić profesjonalnej firmie odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych. Należy przy tym pamiętać o tym, że każdy pojemnik i worek z odpadami powinien posiadać etykietę umieszczoną w widocznym miejscu, zawierającą kod przechowywanych odpadów, miejsce ich pochodzenia oraz datę zamknięcia worka. Odpady zakaźne należy gromadzić w pojemnikach lub workach jednorazowego użycia w kolorze czerwonym.

Fot.: Pawel Czerwinski/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*