Ulga podatkowa przy sprzedaży nieruchomości a kredyt hipoteczny

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Ulga podatkowa przy sprzedaży nieruchomości a kredyt hipoteczny
Jak sprzedać?Nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości wcześniej niż pięć lat od momentu jej zakupu wiąże się z 19% podatkiem. Istnieje jednak szereg ustawowych rozwiązań, które pozwalają tego uniknąć. Jednym z nich jest skorzystanie z ulgi podatkowej.

Kiedy obowiązuje 19% podatek?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na każdą osobę, która przed upływem pięciu lat od daty zakupu danej nieruchomości dokonuje jej sprzedaży, obowiązek zapłaty 19% podatku. Bez względu na to, co sprzedajemy – nieruchomość, prawo wieczystego użytkowania gruntów, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego/użytkowego czy prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej – możemy jednak skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej. Dzięki niej każda osoba, która w ciągu dwóch lat od końca roku podatkowego sprzedaży nieruchomości udokumentuje wydatki na własne cele mieszkaniowe, zostanie zwolniona z obligatoryjnej opłaty.

Czym są własne celach mieszkaniowe i kto może się na nie powołać?

Przez wydatki na cele mieszkaniowe ustawodawca rozpatruje dwie kategorie poniesionych kosztów – dotyczące nieruchomości oraz środków przeznaczonych na ich zakup.

W pierwszej z nich zostało uwzględnione:

  • nabycie budynku mieszkalnego wraz z gruntem lub prawem użytkowania wieczystego,
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, również gdy na jego terenie toczą się już prace budowlane,
  • prace budowlane, remontowe i wykończeniowe własnego budynku mieszkalnego,
  • prace budowlane, remontowe, wykończeniowe i adaptacyjne w posiadanych budynkach niemieszkalnych, mające na celu przekształcenie ich w mieszkalne.

Z kolei przez kategorie środków wydatkowanych na zakup ustawodawca rozumie spłatę kredytu bądź pożyczki wraz z odsetkami, zaciągniętego przed odpłatnym zbyciem nieruchomości w banku lub SKOKu, mającym swoją siedzibę w państwie członkowskim UE, EOG czy Konfederacji Szwajcarskiej.

Podsumowując – z prawa do ulgi mieszkaniowej może skorzystać każdy podatnik, który podejmuje realne działania mające na celu zapewnienie własnościowego lokalu mieszkalnego.

Ulga mieszkaniowa a kredyt hipoteczny

O szczegółach proceduralnych ulgi mieszkaniowej szerzej mówią zapisy omówionego powyżej artykułu 21. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim, każdemu obywatelowi, który zaciągnął kredyt hipoteczny, również przysługuje prawo do zwolnienia z 19% podatku w następujących przypadkach:

  • kiedy spłata dotyczy kredytu lub pożyczki, zaciągniętych na rzecz zakupu innej nieruchomości bądź prawa majątkowego, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb mieszkaniowych,
  • kiedy spłata dotyczy kredytu lub pożyczki, zaciągniętych przed dniem sprzedaży nieruchomości lub wskazanych praw majątkowych.

Co ciekawe, zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, ulga mieszkaniowa nie przysługuje sprzedającemu w sytuacji, gdy za uzyskaną gotówkę chce spłacić kredyt zaciągnięty na sprzedaną właśnie nieruchomość. Podobne stanowisko prezentuje także Krajowa Informacja Skarbowa.

Sprzedaż nieruchomości to transakcja obarczona mnóstwem formalności, którym należy sprostać. Warto jednak zapoznać się z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, by w odpowiedni sposób wykorzystać ulgę mieszkaniową i cieszyć się dodatkowymi środkami na rzecz własnego lokalu mieszkalnego.

Zdjęcie główne: Tara Winstead/pexels.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*