Co wpływa na koszt kredytu?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Co wpływa na koszt kredytu?
Jak kupić?Nieruchomości

Według danych coraz częściej bierzemy kredyty. Przed podpisaniem umowy z bankiem powinniśmy dokładnie zapoznać się z jej warunkami i poznać całkowity koszt kredytu. O czym musimy pamiętać i na co zwrócić uwagę? Wyjaśniamy.

Kredyty gotówkowe zapewniają wsparcie finansowe i pomagają pokryć wydatki związane z nagłymi lub kosztownymi przedsięwzięciami. Przed podjęciem decyzji i podpisaniem umowy warto poznać oferty co najmniej kilku banków i porównać je. Należy przy tym zwrócić uwagę na całkowity koszt kredytu, wszelkie opłaty, prowizje, odsetki, ubezpieczenia, a także zasady spłacania rat i terminy, których musimy się trzymać.

Jakie elementy składają się na koszt kredytu?

Według Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim:

całkowity koszt kredytu – wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności:

  1. odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże, jeżeli są znane kredytodawcy oraz
  2. koszty usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach

­– z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta.

Odsetki stanowią podstawowy składnik kredytu. Oprocentowanie, które wpływa na wysokość odsetek, ustala bank w skali roku, może być stałe lub zmienne.

Prowizja jest wyrażana w formie procentowej. Może wynosić nawet kilkanaście procent, a jej wysokość zależy od konkretnej oferty przedstawionej przez bank. Są różne sposoby spłacania prowizji – na przykład przy zawarciu umowy albo przy okazji pierwszej wpłaty na konto kredytodawcy. Czasami można także spłacać ją stopniowo wraz z kolejnymi ratami – wszystko zależy od warunków danej umowy, dlatego tak istotne jest, aby dokładnie się z nią zapoznać.

Marża banku zawiera w sobie ryzyko kredytowe i umożliwia realny zarobek instytucjom, które udzielają kredytów.

Z kolei koszty usług dodatkowych są indywidualne dla każdego banku. Mogą obejmować na przykład opłaty przygotowawcze za sporządzenie dokumentów czy analizę zdolności kredytowej.

Istotnym elementem wpływającym na całkowity koszt kredytu jest również ubezpieczenie kredytu. Choć najczęściej uznaje się je za nieobowiązkowe, to warto pamiętać, że rezygnacja z niego może zwiększyć prowizję lub podwyższyć oprocentowanie. Z racji tego, że ubezpieczenie kredytu stanowi formę zabezpieczenia instytucji finansowej, jest ono ustalane indywidualnie przez poszczególne banki.

Całkowity koszt kredytu a opłaty okołokredytowe

Szukając oferty kredytowej, należy również zwrócić uwagę na opłaty okołokredytowe, które nie wliczają się do całkowitego kosztu kredytu, ale są obowiązkowe.

Do opłat okołokredytowych zalicza się:

  • opłaty notarialne,
  • koszty prowadzenia rachunku,
  • odsetki za nieterminową spłatę rat,
  • odsetki za niewywiązanie się z zobowiązań wynikających z umowy kredytowej,
  • opłaty wynikające z ewentualnej zmiany kursu waluty,
  • opłaty związanie z ustaleniem zabezpieczenia, na przykład hipoteki.

Przed podjęciem decyzji o kredycie warto się dowiedzieć, jak wygląda przedterminowa spłata zobowiązania oraz wziąć pod uwagę schemat spłaty i okres kredytowania: z reguły im jest on dłuższy, tym opłaty są wyższe. Tyczy się to zarówno kredytów gotówkowych, jak i innych zobowiązań finansowych.

Zdj. główne: Kostiantyn Li/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*